You are here: Home Сургалт 4-H Сургалт 49 | 2011-01-15

4-H Сургалт 49 | 2011-01-15

И-мэйл Хэвлэх PDF

 

2011-01-15_10

Зургийн хичээл: “Натюрморт”  биет зүйлсийг өнгө ялган зураглалаар илэрхийллээ. Зураглалыг зурахад анхаарах зүйлийг  багш тайлбарлаж өгсөн.
Зургийг анхааралтай ажиглах
Зурахад хэрэглэгдэх хичээлийнхээ хэрэгслийг бэлтгэх
Зохиомжоо хэрхэн зурахаа цаасан дээрээ төлөвлөх
Хар зургийг гаргах
Хар зургаа засварлаад өнгөөр ялган будах
Сурагчдын хувьд өөрсдийн зохиомжоор зургийг илэрхийлэн гаргасан.  Италийн 20 зууны суут уран зураач Пабло Пикассогийн намтар уран бүтээл болон  натюрморт, зурсан  зурагнуудыг сурагчдад  үзүүлэн танилцууллаа.
Англи хэлний хичээл: Робинзон Крузо номын 10-р бүлгийг сонсон 3 багт хуваагдан дасгал ажил даалгаврыг хамтарч хийсэн. Багийн ахлагч сурагчид багийн гишүүдийг өгүүлбэр бүрийг уншуулах, өгүүлбэрийн утга санааг ойлгоход нь тусалсан.

 

Сургалтын үйл явцын зурагнаас

 

2011-01-15_1

 

2011-01-15_2

 

2011-01-15_3


 

2011-01-15_8

 

2011-01-15_9

 

2011-01-15_10

 

2011-01-15_11

 

2011-01-15_12

 

 

Хүүхдүүдийн зурсан зурагнаас

 

2011-01-15_13

 

2011-01-15_14

 

2011-01-15_15

 

2011-01-15_16

 

 

2011-01-15_4

 

2011-01-15_5

 

2011-01-15_6

 

2011-01-15_7