You are here: Home Сургалт Сургалт 173 2014-02-22

Сургалт 173 2014-02-22

И-мэйл Хэвлэх PDF

Өнөөдрийн хичээл дээр нийт 28 хүүхэд ирсэн бөгөөд цагийг маш хөгжилтэйгөөр өнгөрүүлсэн. бид олон зүйлийг хйицгээсэн бөгөөд ном уншиж,Present Simple цагийг ашиглан багш нарынхаа үйл хөдлөл дээр жишээ авцгаан түүгээрээ өгүүлбэр бүтээн үйл үгийг зурган таавраар тааж, цээжилцгээсэн. Мөн багш нарынхаа жишээ болгон зурсан зургаас сэдэвлэн Present Simple цаг дээр өгүүлбэр зохион түүнийгээ зурж , бие биедээ тайлбарлаж өгөн өдрийг өнгөрүүлсэн.

173.01 173.02