You are here: Home Сургалт 4-H Сургалт 74 | 2011-07-29

4-H Сургалт 74 | 2011-07-29

И-мэйл Хэвлэх PDF

IMG_0274


Сургалт 11 цагтаа эхлэж өнөөдрийн сургалтанд 7 хүүхэд ирсэн ба бид Усан доогуур 20000 бээр аялсан нь номоо үргэлжлүүлэн 8-р бүлгийг эхлээд сурагчид 2-3 удаа уншиж дараа нь сонссон юм. Хүүхэд бүр нэг нэг өгүүлбэрээр нь уншиж хамтдаа орчуулаж энэ бүлэгт юу юу гарж ямар сонирхолтой зүйлс адал явдал өрнөж байгааг ярилцсан. Ингээд хүүхдүүд орчуулах ажилдаа орж мэдэхгүй шинэ үг болон бусад мэдэхгүй зүйлсээ багшаасаа асууж байлаа.

 

Сургалт 11 цагтаа эхлэж өнөөдрийн сургалтанд 7 хүүхэд ирсэн ба бид Усан доогуур 20000 бээр аялсан нь номоо үргэлжлүүлэн 8-р бүлгийг эхлээд сурагчид 2-3 удаа уншиж дараа нь сонссон юм. Хүүхэд бүр нэг нэг өгүүлбэрээр нь уншиж хамтдаа орчуулаж энэ бүлэгт юу юу гарж ямар сонирхолтой зүйлс адал явдал өрнөж байгааг ярилцсан. Ингээд хүүхдүүд орчуулах ажилдаа орж мэдэхгүй шинэ үг болон бусад мэдэхгүй зүйлсээ багшаасаа асууж байлаа.

 

IMG_0274

 

IMG_0275

 

IMG_0276

 

IMG_0277

 

 

IMG_0278