You are here: Home Сургалт 4-H Сургалт 67 | 2011-05-28

4-H Сургалт 67 | 2011-05-28

И-мэйл Хэвлэх PDF

DSC07060

Монголын 4-H хүүхэд залуучуудын байгууллага
Сургалт 67
“Усан доогуур 20000 бээр аяласан нь” номын бүлэг 3-ын  “Inside the Nautilus” сэдвийн хүрээнд сурагчид  CD-гээр сонсох,  сурагч бүр уншаад монгол руу орчуулан дасгал ажлыг хамтран хийлээ. Багш сурагчдын орчуулга болон дасгал ажлыг шалган бататгах ажлын хүрээнд ярилцсан. Мөн сурагчдаар англи хэлний сонсголыг нь шалгах үүднээс англи дууг сонсгон дутуу байгаа хэсгийг нөхүүлэн сурагчидтай хамт дуулсан нь тэдний хувьд хөгжилтэй байсан мөн сурагчид оюутан сайн дурын 2 багшийн хамт хөгжилтэй тоглоомыг тоглолоо.

 

 

Монголын 4-H хүүхэд залуучуудын байгууллага
Сургалт 67
“Усан доогуур 20000 бээр аяласан нь” номын бүлэг 3-ын  “Inside the Nautilus” сэдвийн хүрээнд сурагчид  CD-гээр сонсох,  сурагч бүр уншаад монгол руу орчуулан дасгал ажлыг хамтран хийлээ. Багш сурагчдын орчуулга болон дасгал ажлыг шалган бататгах ажлын хүрээнд ярилцсан. Мөн сурагчдаар англи хэлний сонсголыг нь шалгах үүднээс англи дууг сонсгон дутуу байгаа хэсгийг нөхүүлэн сурагчидтай хамт дуулсан нь тэдний хувьд хөгжилтэй байсан мөн сурагчид оюутан сайн дурын 2 багшийн хамт хөгжилтэй тоглоомыг тоглолоо.

Өнөөдрийн Дуу

 

 


ROD STEWART LYRICS

"Sailing"

I am sailing, I am sailing,
home again 'cross the sea.
I am sailing, stormy waters,
to be near you, to be free.

I am flying, I am flying,
like a bird 'cross the sky.
I am flying, passing high clouds,
to be with you, to be free.

Can you hear me, can you hear me
thro' the dark night, far away,
I am dying, forever trying,
to be with you, who can say.

Can you hear me, can you hear me,
thro' the dark night far away.
I am dying, forever trying,
to be with you, who can say.

We are sailing, we are sailing,
home again 'cross the sea.
We are sailing stormy waters,
to be near you, to be free.

Oh Lord, to be near you, to be free.
Oh Lord, to be near you, to be free,
Oh Lord.

 

Сургалтын зурагнаас

DSC07057

 

DSC07058

 

DSC07060

 

DSC07061

 

DSC07062

 

DSC07064

 

DSC07068