You are here: Home Сургалт 4-H Сургалт 57 | 2011-03-19

4-H Сургалт 57 | 2011-03-19

И-мэйл Хэвлэх PDF

DSC06017

Зохиомж гарган өөрсдийн сэтгэмжээр зургийг чөлөөтэй зурж илэрхийлэх нь уран зургийн нэг илэрхийлэл билээ. Зургийг сурагчид олон арга болон зохиомжийг дүрслэн гаргасан байлаа. 
Англи хэлний хичээлийн хувьд “Цагаан соёот” номын 6-р бүлгийн утга агуулга, орчуулгатай танилцан дасгал ажлыг багаараа хийсэн. Багаараа хамтран ажиллах , бие даах чадварыг сурагчид сайн эзэмшиж байгаа. Мөн тэд англи номоо уншихаас гадна монгол хэлнээ хөрвүүлэн гаргасан орчуулгын “Цагаан соёот” номыг уншин багаараа ярилцаж сурагчид уншсан бүлгээ бататгахын тулд бүлэг тус бүр дээр бүтээл хийж байгаа тэдний идэвхи зүтгэл сайн байгааг, аливаа зүйлд хичээнгүйлэн хандаж байгаа нь сайшаалтай байлаа.

 

 

Сургалт 57
Улаанбаатар хотын Нийтийн номын сан
Америкийн соёл, мэдээллийн төв
2011 оны 3-р сарын 19

Зохиомж гарган өөрсдийн сэтгэмжээр зургийг чөлөөтэй зурж илэрхийлэх нь уран зургийн нэг илэрхийлэл билээ. Зургийг сурагчид олон арга болон зохиомжийг дүрслэн гаргасан байлаа. 
Англи хэлний хичээлийн хувьд “Цагаан соёот” номын 6-р бүлгийн утга агуулга, орчуулгатай танилцан дасгал ажлыг багаараа хийсэн. Багаараа хамтран ажиллах , бие даах чадварыг сурагчид сайн эзэмшиж байгаа. Мөн тэд англи номоо уншихаас гадна монгол хэлнээ хөрвүүлэн гаргасан орчуулгын “Цагаан соёот” номыг уншин багаараа ярилцаж сурагчид уншсан бүлгээ бататгахын тулд бүлэг тус бүр дээр бүтээл хийж байгаа тэдний идэвхи зүтгэл сайн байгааг, аливаа зүйлд хичээнгүйлэн хандаж байгаа нь сайшаалтай байлаа.
Сурагчдын зурсан зураг болон англи хэлний бүтээлийн зургаас хавсаргалаа.

DSC06015

 

DSC06017

 

DSC06020

 

DSC06042

 

DSC06044